Vi indfører Lean

Her i koncernen har vi nogle ret tunge og komplicerede arbejdsgange. Der er afdelinger for kvalitetstjek af produkterne. Der er økonomiafdelinger, der er underafdelinger i hver afdeling. Fx så sidder der folk og laver tjek på, om alle betalinger er sket rettidigt og lovmæssigt. Der er jo så meget snak om hvidvask af penge, så koncernen har sat sin egen kontrol op. Og så er der jo hele det legale område, hvor der også skal være orden i sagerne og alt, skal være i overensstemmelse med de gældende regler i forskellige lande.

Til hele verden

Det er jo en virksomhed, som eksporterer produkter til hele verden. Og selvom vi har alle mulige, digitale løsninger, så tjeks og handlinger udføres korrekt, så sker det alligevel, at der opstår fejl. Og forsinkelser. Og det giver problemer. Det er ligegyldigt, hvor mange CRM-systemer – eller lignende applikationer – man har. Der er mennesker bagved. Og mennesker fejler. Især dem, der arbejder hårdt. Helt sikkert. Og et eller andet sted i dette hurlumhej af informationer, digitale procedurer og servere, der til tider går ned, sidder lille jeg. En lille brik i en verdensomspændende koncern og udfører mit daglige arbejde.

Får en rimelig løn

Jeg får en rimelig løn – i hvert fald i forhold til, hvad landets mindsteløn er. Jeg får et bonus, hvis jeg gør mit arbejde godt. Og jeg har pension og mulighed for videreuddannelse. Det sidste er jeg glad for. Jeg kan nemlig se, at der er nogle arbejdsgange her i den lille afdeling, hvor jeg sidder, som kan forbedres. Og det har jeg sagt til min leder. Og den samtale har ført til, at jeg skal på Lean kursus hos https://leanakademiet.dk/  sammen med min leder i næste uge.

Hun vil gerne have mig med ind i den proces. Måske fordi jeg tog initiativ til at tale med hende om mine idéer. Men hvad er Lean? Det får jeg introduktion til i næste uge. Jeg kan se, at kursusafholderen faktisk også tilbyder nogle af kurserne i Lean som online.

Disclaimer

Skriv et svar