Investering i solcelleanlæg

Solceller

Vi skal have nyt forsamlingshus her i vores lille flække. Det nuværende er mere end 80 år gammelt, og vi har i den bestyrelse, der står for den daglige drift af forsamlingshuset, gennem en årrække sparet op til en gennemgribende fornyelse. Men en tømrermester i byen, som også er medlem af bestyrelsen, har for noget tid siden gennemgået huset grundigt, og hans konklusion er meget klar: Det kan ikke betale sig med en renovering. Huset skal rives ned, og der skal bygges et nyt i stedet.

Udfordring

Det er selvfølgelig en udfordring for os i bestyrelsen, men økonomien er meget stærk, og vores faste pengeinstitut har nikket ja til at bakke os op med lån, hvis et realkreditlån sammen med vores egne, opsparede midler ikke rækker.

Nu har vi fået tilbud fra håndværkerne, og det viser en noget lavere byggeudgift, end vi havde kalkuleret med, så vi har vist rigeligt med penge til et dejligt, nyt forsamlingshus. Og så var det, at formanden kom på den ide, at vi skal investere i et solcelleanlæg på taget af det nye forsamlingshus.

Derfor havde vi inviteret en repræsentant fra det lokale energiselskab til et møde i aftes for at høre nærmere om de økonomiske vilkår omkring sådan et anlæg. Han redegjorde for anlægsudgifterne, som de fleste af os vist syntes var lidt høje. Men omvendt skitserede han en økonomisk drift, der lød særdeles attraktiv.

Hvis vi fylder hele den halvdel af taget, der vender mod syd, med solpaneler, vil vores anlæg kunne producere så meget strøm, som vi kan sælge til energiselskabet, at vi kan opnå en forrentning af den kapital, vi investerer, på mindst 15 procent. Da vi kan låne i banken til under 10 procent, er der selvfølgelig ikke meget at betænke sig på.

Så på mødet traf vi den endelige beslutning om, at vi skal have solceller og ny varmepumpe på taget af det nye forsamlingshus. Det kan umiddelbart lyde lidt drastisk, idet et forsamlingshus selvfølgelig ikke i sig selv bruger så meget strøm, da det står tomt på mange hverdage.

Men betingelserne for at sælge den overskydende mængde elektrisk energi er så tilpas gode, at der ligefrem er tale om en rigtig god forretning. Vi talte på mødet om, at det var noget af et held, at vi på forhånd havde valgt at placere det nye forsamlingshus sådan på grunden, at tagryggen netop går øst-vest, sådan at den ene side af taget vender mod syd. Det giver nemlig en bedre udnyttelse af lysets energi, så produktionen af elektrisk strøm bliver så optimal som overhovedet muligt.

Vores altid praktiske tømrermester i bestyrelsen nævnte, at det kunne blive aktuelt at få fældet det store kastanjetræ på vores grund, hvis det viser sig, at det skygger for en del af taget. Og det kommer det nok til, for vi skal kun bygge i én etage, og træet er temmelig højt.

Derfor besluttede vi at få fældet træet, inden selve byggeriet går i gang, for det vil lette håndværkernes adgang til en stor del af grunden.

Disclaimer

Skriv et svar