Efterskolernes dag

Det var en temmelig forventningsfuld dreng, vores søn Sigurd, vi sidste søndag havde med til efterskolernes dag, hvor vi på forhånd havde udset os tre forskellige efterskoler, som kunne være interessante for Sigurd, som det seneste par år har været helt overbevist om, at han vil tage både 9. og 10. skoleår på en efterskole.

Det, at vi havde besluttet at besøge hele tre skoler, gjorde selvfølgelig, at vi måtte begrænse tiden på hver skole, men vi fik nu alligevel alle tre – altså Sigurd, min kone og jeg – et godt udbytte af dagen. For vi fik et godt indtryk af stemningen på de tre skoler, men ret beset gjorde det ikke tingene nemmere for os med hensyn til valg af efterskole, for alle tre efterlod hos os et virkeligt tiltalende indtryk.

Sigurd havde på forhånd tænkt meget på, at han gerne ville på en fodboldefterskole, og det er der bestemt ikke noget overraskende i, for han har lige siden sit sjette år været aktiv fodboldspiller i vores lokale idrætsforening, hvor han da også de senere år har udviklet sig til en habil juniorspiller.

For min kone og mig betyder det nok lidt mere, at Sigurd nu også får lært noget på sin efterskole. Vi ønsker, at han vil fortsætte på gymnasiet efter skoletiden, for der sidder et god hoved på ham, som man siger, og han får et rigtig pænt skudsmål i sin folkeskole, hvor hans klasselærer ved flere lejligheder har givet udtryk for, at han bestemt mener, Sigurd har forudsætningerne for at klare gymnasiet.

Og det er i øvrigt ikke mindst samme klasselærer, der har opmuntret os til at sende Sigurd på efterskole, for den eneste betænkelighed, læreren har med hensyn til Sigurds egnethed til at gå i gymnasiet, er nok hans modenhed. Læreren har forklaret os, at der er stod forskel på, hvornår især drenge i den alder modnes så tilpas, at de kan kaldes egnede til gymnasiet, men han forventer trods alt, at Sigurd vil opnå tilstrækkelig modenhed, uanset om han fortsætter i folkeskolen eller om han kommer på en efterskole.

Men både klasselæreren og vi mener, at de helt unge nok modnes lidt hurtigere, hvis de kommer væk fra forældrenes beskyttende vinger i en periode og samtidig får en række nye kammerater, som de er sammen med i stort alle døgnets 24 timer.

Som sagt besøgte vi tre forskellige efterskoler sidste søndag, og det blev i sidste ende den efterskole, der har et speciale i fodbold, som Sigurd selv pegede på. Men samme skole gav også os voksne et indtryk af, at der ved siden af det sportslige lægges stor vægt på den boglige undervisning, så vi føler os helt trygge ved at sende Sigurd på den skole.

Nu er der lidt papirarbejde i forbindelse med at tilmelde ham skolen, og så skal vi i øvrigt kort før sommerferien igen besøge den pågældende efterskole på Fyn, før Sigurd starter efter sommerferien.

Skolens beliggenhed er helt fin for os, for der er trods alt ikke så langt, når man bor i Vejle.

Disclaimer

Skriv et svar